Knut G. Berdal

En etisk og politisk teori om genetisk forbedring av mennesket

Torsdag 12 november 2009 kl 14.15-16.00
Sted: Harriet Holters hus, Seminarrom 150

 

(27.10.2009) Vi står foran store etiske utfordringer når det gjelder fremtiden til menneskets biologiske dimensjon. På den ene siden har vi nærmest kvittet oss med naturlig seleksjon. Dette er ikke biologisk bærekraftig og medfører at menneskelektens arvestoff sakte men sikkert eldes. Det genetiske lotteri blir en saktegående form for russisk rulett.

På den annen side kan vi med moderne gen- og bioteknologi forme menneskets biologiske dimensjonen ved intelligent design. På sikt vil man kunne forbedre en lang rekke fysiske og kognitive egenskaper, samt selve livets lengde. Slike genetiske endringer er allerede gjennomført på høyerestående dyr. Genetisk endringer vil heller ikke være begrenset til eksisterende gener eller biologisk mekanismer. Nye egenskaper som ikke er kjent fra levende vesener kan bli designet og introdusert ved syntetisk biologi.

Hva er de etiske implikasjoner av dette? I foredraget vil Berdal legge frem elementer i en etisk og politisk teori om menneskets biologiske dimensjon. Han tar utgangspunkt i den felles menneskelige biologi som et sentralt fundament hvorpå viktige sosiale strukturer som moralitet og politiske institusjoner er fundert. Menneskets genetiske grunnlag, som kodifiserer den felles menneskelige biologi, er en konstitusjon for et de facto biologisk samfunn (Gemeinschaft). Det blir videre argumentert for at genetisk forbedring av mennesket nødvendiggjør politisering av det biologiske fellesskapet (Antropolis).

Knut G. Berdal er seniorforsker ved Veterinærinstituttet og arbeider med genteknologi og risiko. Han var tidligere stipendiat ved Forskningrådets etikkprogram og har vært gjesteforsker ved Oxford. Han er nå tilknyttet Etikkprogrammet ved UiO.

Alle er velkomne til en uformell mottakelse umiddelbart etter forelesningen, i 4. etasje Niels Treschows hus.

Lenker