Stein Bråten

Om spedbarn, speilnevroner og altruisme - tidligere enn noen hadde ventet

Torsdag 14. februar, 14.15 - 16.00,
Sted: Rådssalen (Administasjonsbygningen, 10. etasje)

(12.02.08) Foredraget tar utgangspunkt i siste kapittel om barns omsorg og delaktig læring i Stein Bråtens lærebok Kommunikasjon og samspill fra fødsel til alderdom (Universitetsforlaget 2004: 254-281).

 

Dette bygger på noen funn, innbefattet hans egne i strid med Piagets tilskrivelse av egosentrisk adferd hos spedbarn, som er redegjort for i disse to samleverk red. av Stein Bråten med bidrag av bl.a. noen av verdens fremste spedbarnsforskere, primatologer og hjerneforskere: Intersubjective Communication and Emotion in Early Ontogeny. Cambridge U Press 1998 (paperback 2006); og On Being Moved: From Mirror Neurons to Empathy. John Benjamins Publ. Co. 2007.

Stein Bråten er Professor Emeritus i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (UiO). Bråten har skrevet mange artikler og flere bøker om språk, kommunikasjon og intersubjektivitet, blant annet med utgangspunkt i spedbarnsforskning.

Lenker