Gaute T. Einevoll

Matematisk nevrovitenskap - kan vi regne ut hvordan vi tenker?

Torsdag 15 oktober 2009 kl 14.15-16.00
Sted: Georg Sverdrups hus, Grupperom 4

 

(8.10.2009) Et av de viktigste utviklingstrekk i dagens naturvitenskap er den økte bruk av metoder fra fysikk, matematikk og informatikk til å studere levende systemer.  I foredraget vil jeg snakke om hvordan nerveceller og nettverk av nerveceller kan modelleres med matematikk og hvordan dette muliggjør vesentlig bedre forståelse av hvordan hjernen virker og hvordan vi tenker. Videre vil jeg diskutere hvordan nye ikke-invasive målemetoder gjør det mulig å kikke inn i hjernen og måle hva vi tenker.

Gaute T. Einevoll er professor ved Institutt for matematiske realfag og teknologi, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås. Lenke til forskningsgruppen Einevoll deltar i: http://compneuro.umb.no/]

Alle er velkomne til en uformell mottakelse umiddelbart etter forelesningen.

Lenker