Forskerskolekoordinator

 

Beate Elvebakk
Foto: Hæge Håtveit

Beate Elvebakk er forskerskolekoordinator ved Etikkprogrammet. Hun er ansvarlig for den løpende driften av Etikkprogrammets forskerskole, inkludert kollokvier og regelmessige forskerkurs, og også for gjennomføring av intensive forskerkurs. Alle henvendelser om forskerskolens virksomhet kan rettes til koordinator.

Beate Elvebakk har hovedfag i filosofi, og har avlagt sin dr. polit. og vært postdok ved Senter for Teknologi, Innovasjon og Kultur ved Universitetet i Oslo. Hun arbeider deltid som forsker ved Transportøkonomisk Institutt.

 


Beate ElvebakkForskerskolekoordinator i Etikkprogrammet

E-post: beate.elvebakk@tik.uio.no

Telefon (arbeid) ++ 47 - 22 84 16 61

Postadresse:
Etikkprogrammet/IFIKK Postboks 1020, Blindern
0315 Oslo

Besøksadresse: Etikkprogrammet,
Georg Morgenstiernes hus 6. etasje, rom 642 (Blindernveien 31 - inngang fra Molkte Moes vei)