Etikkseminaret

(12.02.08) Etikkseminaret et en offentlig forelesningsserie om etiske temaer, med både forelesere fra Universitet i Oslo og inviterte gjesteforelesere. Formålet med seminaret er å få frem bredden i dagens etikkforskning i ulike fag, samt å utgjøre en akademisk møteplass for forskere, studenter og andre som er opptatt av etikkforskning og etiske spørsmål.

 

Etter hvert innlegg blir det tid til spørsmål og debatt.

Seminaret er åpent for alle, og påmelding er ikke påkrevd.

Etikkseminaret høst 2010

Tid: Annenhver torsdag 1415 - 1600.

2 september - Administrasjonsbyningen, Rådssalen - 10. etasje:
Doris Schröder. University of Central Lancashire - Director of Centre for Professional Ethics: Dignity – A Concept for the 21st Century?

16 september - Georg Sverdrups hus, Grupperom 7
Maria Carrasco, Pontificia Universidad Católica de Chile; Santiago, Chile: Adam Smith: Liberalism and Practical Reason

30 september - Georg Sverdrups hus, Grupperom 1
Vidar Halvorsen, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo: Terror, tortur og profesjonsetikk - en kasuistisk studie

14 oktober - Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 3
Arild Pedersen, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk: "Niels Normanns oversjøiske reise".

11 november - Georg Sverdrups hus, Grupperom 7
Eli Feiring, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo.
Er det rimelig å be folk ta ansvar for egen helse?