Etikkseminaret arkiv

(12.02.08) Etikkseminaret et en offentlig forelesningsserie om etiske temaer, med både forelesere fra Universitet i Oslo og inviterte gjesteforelesere. Formålet med seminaret er å få frem bredden i dagens etikkforskning i ulike fag, samt å utgjøre en akademisk møteplass for forskere, studenter og andre som er opptatt av etikkforskning og etiske spørsmål.

 

Seminaret er åpent for alle.

 

Etikkseminaret Høst 2008

 

29. august: Utvidet Etikkseminar med Thomas Pogge og Torbjörn Tännsjö: Global Democracy
Pogge og Tännsjö vil holde innlegg om sine respektive (og divergerende) synspunkter på globalt demokrati.


25.09 Gerhard Øverland
16.10 Marit H. Hem
30.10 Jakob Elster: 'Ought' implies 'can'
06.11 Lene Bomann-Larsen
20.11 Knut Midgaard OBS: AVLYST!!
04.12 Stephen M. Gardiner: "Rawls and Climate Change: Does Rawlsian Political Philosophy Pass the
Global Test?"

27. oktober:
Bioetiske komiteer – mellom etikk og politikk
Etikkprogrammet arrangerer i samarbeid med Seksjon for medisinsk etikk et seminar med tittelen "Bioetiske komiteer – mellom etikk og politikk".

Tid: Mandag 27 oktober 10.00 til 15.00
Sted: Seminarrom 231, Helga Engs hus

Hvordan kan bioetiske komiteers rolle rettferdiggjøres? Bør komiteene ha utøvende myndighet eller bare være rådgivende? Hvor bredt bør komiteenes mandat være? Hva er gyldighetskriterier for de etiske komiteenes argumentasjon? Dette er blant spørsmålene som vil bli drøftet i et seminar arrangert av Etikkprogrammet i samarbeid med Seksjon for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo.
Program:
10.00 – 10.25 Innledning (Jakob Elster; Etikkprogrammet, Universitetet i Oslo)
10.25 – 11.15 ”Etiske komiteer og deres plads i liberale demokratier” (Klemens Kappel, Institut for Filosofi, Pædagogik og retorikk, Københavns Universitet)
11.15 – 11.30 Pause
11.30 – 12.20 ”Hvorfor trenger samfunnet etiske komiteer?” (Jan Helge Solbakk; Seksjon for medisinsk etikk, UiO)
12.20 – 13. 00 Lunsj
13.00 - 13.50 ” Etisk dømmekraft og skjønn i etikkomiteer” (Ellen-Marie Forsberg; Arbeidsforskningsinstituttet)
13.50 – 14.05 Pause
14.05 – 15.00 "Etisk komité-medlem: hvilket ansvar har man?" (Ulla Schmidt; Stiftelsen Kirkeforskning/ Teologisk fakultet, Universitetet i Oslo)

Etter hvert innlegg blir det tid til spørsmål og debatt.

Seminaret er åpent for alle, og påmelding er ikke påkrevd, men av hensyn til kaffe- og matservering, vil vi gjerne ha en idé om hvor mange som kommer. De som regner med å delta bes derfor melde seg på til: jakob.elster@ifikk.uio.no.