Etikkseminaret arkiv

(12.02.08) Etikkseminaret et en offentlig forelesningsserie om etiske temaer, med både forelesere fra Universitet i Oslo og inviterte gjesteforelesere. Formålet med seminaret er å få frem bredden i dagens etikkforskning i ulike fag, samt å utgjøre en akademisk møteplass for forskere, studenter og andre som er opptatt av etikkforskning og etiske spørsmål.

 

Seminaret er åpent for alle.

Etikkseminaret vår 2008

24. januar: Paula Casal (University of Reading):

Rawls, Cohen, Mill and The Egalitarian Trilemma.
Sted: Grupperom 4, Georg Sverdrups hus (UB).
Tid: 14.15-16.00

14. februar: Stein Bråten (Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO):

Om spedbarn, speilnevroner og altruisme -- tidligere enn noen hadde ventet.
Sted: Rådssalen (Administasjonsbygningen, 10. etasje).
Tid: 14.15-16.00

28. februar: Arild Pedersen (Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, UiO):

Meditasjon over neo-pragmatistisk etikk .
Sted: Undervisningsrom 1, Georg Sverdrups hus (UB).
Tid: 14.15-16.00

6. mars : Cheyney C. Ryan (University of Oregon):

Kant and Corporate Warfare.
Sted: Seminarrom 150, Harriet Holters hus.
Tid: 14.15-16.00

27. mars: Karl-Ove Moene (Økonomisk institutt/ ESOP, UiO):

Rich meets poor - An international experiment of redistribution
Sted: Rådssalen (Administasjonsbygningen, 10. etasje).
Tid: 14.15-16.00

10. april: Jakob Lothe (Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, UiO):

Etter vitnesbyrd: etiske utfordringar i narrativ representasjon av Holocaust.
Sted: Undervisningsrom 1, Georg Sverdrups hus (UB).
Tid: 14.15-16.00

24. april : Jan-Olav Henriksen (Det teologiske Menighetsfakultet):

Teologisk etikk i møte med økologiske utfordringer. Hermeneutiske og normative overveielser ved bruk av livssynstradisjoner i møte med aktuelle etiske spørsmål.
Sted: Rådssalen (Administasjonsbygningen, 10. etasje).
Tid: 14.15-16.00

7. - 9. mai : John Doris (Washington University in St. Louis):

A Natural History of the Self (i samarbeid med Seminaret i Vitenskapsteori).
Doris vil holde tre forelesninger med den felles tittelen "A Natural History of the Self":

Onsdag 7. mai, 14.15 - 16.00;
sted: Undervisningsrom 1, Georg Sverdrups hus (UB)
Torsdag 8. mai, 14.15 - 16.00;
sted: Rådssalen (Administasjonsbygningen, 10. etasje)
Fredag 9. mai, 10.15 - 12.00;
sted: Grupperom 7, Georg Sverdrups hus (UB)

22. mai: Kari Gran Bøe (Lovisenberg diakonale høgskole): AVLYST!

Verdige møter mellom helsepersonale og pasienter i livets sluttfase - En profesjonsetisk tolkning av et empirisk materiale.
Sted:
Tid: 14.15-16.00.