Etikkseminaret arkiv

(12.02.08) Etikkseminaret et en offentlig forelesningsserie om etiske temaer, med både forelesere fra Universitet i Oslo og inviterte gjesteforelesere. Formålet med seminaret er å få frem bredden i dagens etikkforskning i ulike fag, samt å utgjøre en akademisk møteplass for forskere, studenter og andre som er opptatt av etikkforskning og etiske spørsmål.

 

Etter hvert innlegg blir det tid til spørsmål og debatt.

Seminaret er åpent for alle, og påmelding er ikke påkrevd.

 

Etikkseminaret Vår 2009

Tid: 14.15 - 16.00
Sted: Grupperom 7 Georg Sverdrups hus, med unntak av
5 mars: Grupperom 1 GS og
onsdag 29 april: Undervisningsrom 1, Georg Sverdrups hus kl 12.15 - 1400

22 januar: Postdoktor Jens Erik Paulsen
5 februar: Professor Carola Freiin von Villiez
5 mars: Professor Kasper Lippert-Rasmussen
19 mars: Professor emeritus Knut Midtgaard
2 april: Professor Kjell Eyvind Johansen
16 april: Postdoktor Cathrine Holst
29 april: Professor Carl Friedrich Gethmann
14 mai: Professor Matthias Kaiser