Etikkseminaret arkiv

(12.02.08) Etikkseminaret et en offentlig forelesningsserie om etiske temaer, med både forelesere fra Universitet i Oslo og inviterte gjesteforelesere. Formålet med seminaret er å få frem bredden i dagens etikkforskning i ulike fag, samt å utgjøre en akademisk møteplass for forskere, studenter og andre som er opptatt av etikkforskning og etiske spørsmål.

 

Etter hvert innlegg blir det tid til spørsmål og debatt.

Seminaret er åpent for alle, og påmelding er ikke påkrevd.

Etikkseminaret Vår 2010

Tid: Annenhver torsdag 1415 - 1600.

14 januar - Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 2
Brian O'Connor. School of Philosophy, University College Dublin. Phronesis, Reason and Rule-Following

28 januar - Georg Sverdrups hus, Grupperom 4
Anne Julie Semb. Institutt for statsvitensksap, Universitetet i Oslo: Integrert eller fremmedgjort? Politisk tilhørighet og deltakelse blant norske samer.

11 februar - Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 3
Dag O. Hessen. Biologisk institutt, Universitetet i Oslo. Gener, genetisk determinisme og genetisk screening

11 mars - Georg Sverdrups hus, Grupperom 4
Kalle Moene. Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo. Gnier-indeksen

25 mars - Georg Sverdrups hus, Grupperom 4
Jens Braarvig:
Hvordan begrunne en altruistisk etikk i en negativ ontologi? Den negative
teologi, mahayanbuddhismen og noen andre eksempler.