Etikkseminaret Arkiv

(12.02.08) Etikkseminaret et en offentlig forelesningsserie om etiske temaer, med både forelesere fra Universitet i Oslo og inviterte gjesteforelesere. Formålet med seminaret er å få frem bredden i dagens etikkforskning i ulike fag, samt å utgjøre en akademisk møteplass for forskere, studenter og andre som er opptatt av etikkforskning og etiske spørsmål.

 

Seminaret er åpent for alle.

Etikkseminaret høst 2005


8. september: Post doc Gerhard Øverland, Letting Die by Contract.
Sted: Undervisningsrom 3, Georg Sverdrups Hus (UB), 3. etasje.

22. september: Professor Per Nortvedt: Profesjonsetikk - politikk eller etikk? Sted: Kollegierommet, 10. etasje i Administrasjonsbygget.

3. oktober: Professor Peter Railton (University of Michigan): Desire, Happiness, and Morality. Sted: Undervisningsrom 4, Georg Sverdrups hus. Tid: 14:15 - 16:00.

14. oktober: Professor Thomas Pogge (Canberra/Columbia): Why Inequality Matters. Sted: Rådssalen, 10. etasje i Administrasjonsbygget.

20. oktober: Professor Michael Boylan, (Marymount College): The Foundations of Distributive Justice. Sted: Kollegierommet, 10. etasje i Administrasjonsbygget

3. november: Postdoktor Tove Pettersen: Omsorg som etisk teori.
Sted: Kollegierommet, 10. etasje i Administrasjonsbygget.

17. november: Professor Reidun Førde: Legeetikk. Sted: Kollegierommet, 10. etasje i Administrasjonsbygget

1. desember: Professor Svein Aage Christoffersen: Profesjonsetikk. Sted: Undervisningsrom 3, 3. etasje i Georg Sverdrups hus, UB

15. desember: Professor Andreas Føllesdal: Juss og etikk. Sted: Kollegierommet, 10. etasje i Administrasjonsbygget