Etikkseminaret Arkiv

(12.02.08) Etikkseminaret et en offentlig forelesningsserie om etiske temaer, med både forelesere fra Universitet i Oslo og inviterte gjesteforelesere. Formålet med seminaret er å få frem bredden i dagens etikkforskning i ulike fag, samt å utgjøre en akademisk møteplass for forskere, studenter og andre som er opptatt av etikkforskning og etiske spørsmål.

Bildetekst

Seminaret er åpent for alle.

Etikkseminaret høst 2006

24. august: Professor Thomas Pogge Making War on Terrorism - Reflections on Harming the Innocent. Sted: Rådssalen, Administrasjonsbygget, Blindern. Tid: 14.15 - 16.00.

26. oktober: Professor Peter Berkowitz (Tittel og sted annonseres senere.)