Etikkseminaret Arkiv

(12.02.08) Etikkseminaret et en offentlig forelesningsserie om etiske temaer, med både forelesere fra Universitet i Oslo og inviterte gjesteforelesere. Formålet med seminaret er å få frem bredden i dagens etikkforskning i ulike fag, samt å utgjøre en akademisk møteplass for forskere, studenter og andre som er opptatt av etikkforskning og etiske spørsmål.

Bildetekst

Seminaret er åpent for alle.

Etikkseminaret høst 2007

13. september: Thorvald Sirnes (Rokkansenteret, Universitetet i Bergen): The rise of a new ethical regime. Sted: Undervisningsrom 1, Georg Sverdrups hus. Tid: 14.15-16.00

27. september: Elizabeth Anderson (University of Michigan): Two Cheers for Capitalism and Bureaucracy. Sted: auditorium 6, Eilert Sundts hus.Tid:14.15-16.00

Anderson holder også et foredrag fredag 28. september for Institutt for Statsvitenskap (Sted: auditorium 6, Eilert Sundts hus.Tid:14.15-16.00): The Imperative of Integration

11. oktober: Dagfinn Føllesdal (Stanford University/ UiO)
Fenomenologi og etikk. Sted: Rådssalen (Administasjonsbygningen, 10. etasje). Tid: 14.15-16.00

18. oktober: Torbjörn Tännsjö (Stockholms Universitet): När ska man dräpa? Om dödandets etik. Sted: Rådssalen (Administasjonsbygningen, 10. etasje). Tid: 14.15-16.00

1. november: Knut Ruyter (Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag): Anerkjente meninger: et normativt brohode mellom empiri og etikk? Sted: Rådssalen (Administasjonsbygningen, 10. etasje). Tid: 14.15-16.00

15. november: Beate Elvebakk (Senter for teknologi, innovasjon og kultur og Transportøkonomisk institutt): Trafikketikk. Sted: Rådssalen (Administasjonsbygningen, 10. etasje). Tid: 14.15-16.00