Etikkseminaret arkiv

(12.02.08) Etikkseminaret et en offentlig forelesningsserie om etiske temaer, med både forelesere fra Universitet i Oslo og inviterte gjesteforelesere. Formålet med seminaret er å få frem bredden i dagens etikkforskning i ulike fag, samt å utgjøre en akademisk møteplass for forskere, studenter og andre som er opptatt av etikkforskning og etiske spørsmål.

 

Etter hvert innlegg blir det tid til spørsmål og debatt.

Seminaret er åpent for alle, og påmelding er ikke påkrevd.

Etikkseminaret Høst 2009

Tid: 14.15 - 16.00

10 september - Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 2
Professor Olav Gjelsvik: Penger og frihet

1 oktober - Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 2
Professor Lars Johan Materstvedt:
Eutanasi - definisjoner, empiri og noen argumenter for og mot

15 oktober - Georg Sverdrups hus, Grupperom 4
Professor Gaute Einevoll:
Matematisk nevorvitenskap - kan vi regne ut hvordan vi tenker?

29 oktober - Georg Sverdrups hus, Grupperom 4
Professor Ragnvald Kalleberg: Kan IT-tiltak bidra til å fremme god forskningsskikk?

12 november - Harriet Holters hus, Seminarrom 150
Seniorforsker Knut G. Berdal: En etisk og politisk teori om genetisk forbedring av mennesket

26 november - Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 2
Professor Harald Grimen: Mistillitens problem