Etikkseminaret Arkiv

(12.02.08) Etikkseminaret et en offentlig forelesningsserie om etiske temaer, med både forelesere fra Universitet i Oslo og inviterte gjesteforelesere. Formålet med seminaret er å få frem bredden i dagens etikkforskning i ulike fag, samt å utgjøre en akademisk møteplass for forskere, studenter og andre som er opptatt av etikkforskning og etiske spørsmål.

 

Seminaret er åpent for alle.

Etikkseminaret Vår 2005


2. juni: Kollegierommet, 10. etasje i Administrasjonsbygget. Mag. art. Kai Dramer: Forvaltningsetikk

12. mai: Undervisningsrom 3, 3. etasje i Georg Sverdrups hus, (nye UB), Blindern. Postdoc Jens Erik Paulsen: Rollemoral og profesjonsetikk. Identitet og integritet

28. april: Kollegierommet, 10. etasje i Administrasjonsbygget- Postdoc Henrik Syse: Presseetikk

14. april, kl. 14:15 - 15:30: Rådssalen. Førsteamanuensis Hilde Nafstad: Områdeetikk for profesjonsfaget psykologi

10. mars, kl. 14:15 - 15:30: Kollegierommet, 10. etasje i Administrasjonsbygget, Blindern: Professor Harald Grimen: Grunnlaget for profesjonsetikken: Allmenmoral eller samfunnsoppdrag?

7. mars, kl. 10:15 - 12:00, Rådssalen, 10. etasje i Administrasjonsbygget, Blindern: Professor Robert E. Goodin: On Terrorism

10. feb, Kollegierommet, Adm. bygget, Blindern: Koordinator Tom Eide: Profesjonsetikk, rollemoral og den profesjonsetiske feilslutning.