Etikkseminaret Arkiv

(12.02.08) Etikkseminaret et en offentlig forelesningsserie om etiske temaer, med både forelesere fra Universitet i Oslo og inviterte gjesteforelesere. Formålet med seminaret er å få frem bredden i dagens etikkforskning i ulike fag, samt å utgjøre en akademisk møteplass for forskere, studenter og andre som er opptatt av etikkforskning og etiske spørsmål.

Bildetekst

Seminaret er åpent for alle.

Etikkseminaret vår 2006


16. februar: Professor Arne Johan Vetlesen: Moralsk ansvar i dagens komplekse samfunn. Sted: Georg Sverdrups hus, Blindern. Tid: 14.15 - 15.30.

23. mars: Postdoc Jens Erik Paulsen: Moralsk ansvar mellom skyld og forventninger. Sted: Undervisningsrom 2, Georg Sverdrups hus, Blindern. Tid: 14.15 - 15.30.

6. april: Postdoc Henrik Syse: Moralsk ansvar og internasjonale investeringer. Sted: Undervisningsrom 2, Georg Sverdrups hus, Blindern. Tid: 14.15 - 15.30.

4. mai: Professor Onora O'Neill: Rethinking informed consent. Sted: Auditorium 2, Georg Sverdrups hus, Blindern. Tid: 14.15 - 16.00. (I samarbeid med Filosofisk seminar.)

11. mai: Professor Jan Helge Solbakk: Techne, teknologi og moralsk ansvar. Sted: Undervisningsrom 1, Georg Sverdrups hus, Blindern. Tid: 14.15 - 15.30.

14. juni: Professor Norman Dahl: The Moral Basis for Blameworthiness and Excuses. Sted: Møterom 231, Fredrik Holths hus, Ullevål sykehus. Tid: 14.15 - 16.00. (I samarbeid med Seksjon for medisinsk etikk.)

21. juni: Professor Allyson L. Robichaud: The Emotion and Medical Decision Making: Friend or Foe? Sted: Møterom 231, Fredrik Holths hus, Ullevål sykehus. Tid: 14.15 - 16.00. (I samarbeid med Seksjon for medisinsk etikk.)