Etikkseminaret Arkiv

(12.02.08) Etikkseminaret et en offentlig forelesningsserie om etiske temaer, med både forelesere fra Universitet i Oslo og inviterte gjesteforelesere. Formålet med seminaret er å få frem bredden i dagens etikkforskning i ulike fag, samt å utgjøre en akademisk møteplass for forskere, studenter og andre som er opptatt av etikkforskning og etiske spørsmål.

Bildetekst

Seminaret er åpent for alle.

Etikkseminaret vår 2007

8. mars: Raino Malnes (Institutt for Statsvitenskap): "Hva kan det komme ut av etikk?" Sted: Seminarrom 150, Harriet Holters hus

22. mars: Eli Feiring (Institutt for Statsvitenskap): Bør forsikringsselskaper ha tilgang til genetisk informasjon?
Grupperom 4, Georg Sverdrups hus; tid: 14.15-16.00

12. april: G.A. Cohen (All Souls College, University of Oxford): Justice Vs. Constructivism. Sted: Auditorium 5, Eilert Sundts hus; tid: 14.15-16.00

10. mai: Catherine Wilson (City University of New York): What is the Aim of Moral Inquiry?
Sted:Undervisningsrom 2, Georg Sverdrups hus, tid: 14.15-16.00

24. mai: Sara Heinämaa (Department of Philposphy, Helsinki University og Senter for kvinne- og kjønnsforskning): “Husserl's ethics of renewal: An egological approach”
Sted: Undervisningsrom 3. Georg Sverdrups hus, tid: 14.15-16.00

7. juni: Vidar Halvorsen (Institutt for kriminologi og rettssosiologi):
"Terror, tortur og den tikkende bomben".
Sted: Grupperom 4, Georg Sverdrups hus, tid: 14.15-16.00