Eli Fering

Er det rimelig å be folk ta ansvar for egen helse?


11 november 2010 kl 1415 - Georg Sverdrups hus, Grupperom 7

Helsetjenesten bruker ressurser på helseulikhet som kunne vært unngått gjennom livsstilsendring, og som alternativt kunne vært brukt til å forebygge eller behandle sykdom som ingen kan holdes ansvarlig for. Bør vi vektlegge spørsmålet om hvorfor pasienten er blitt syk, eller har en høyere risiko enn andre for alvorlig sykdom, i ressursallokeringen? I så fall, har den som med vitende og vilje gjør valg som øker sykdomsrisiko samme krav på et offentlig behandlingstilbud som den som uforskyldt blir syk? Er det i det hele tatt rimelig å argumentere for at ulikheter i helse som er et resultat av faktorer utenfor individets kontroll gir grunn for omfordeling, men at helserelaterte ulikheter som er oppstått som følge av den enkeltes atferd må kunne aksepteres?

Eli Feiring er statsviter og førsteamanuensis ved Institutt for helse og samfunn, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo. Hennes forskningsinteresser omfatter politisk etikk og offentlig politikk.


Lenker