Faglig leder

 

Carola Freiin von Villiez
Foto: Hæge Håtveit

Carola Freiin von Villiez er Etikkprogrammets faglige leder. Lederen har administrativt ansvar og forskningsledelsesoppgaver som skal bidra til oppbygging av et intra-universitært, nasjonalt og internasjonalt nettverk av forskere på etikkområdet.

Carola Freiin von Villiez har Magister Artium i filosofi og statsvitenskap (2000), Dr. phil. i filosofi (2001) og Habilitation i filosofi (2006) fra Universitetet i Bremen (Tyskland). Hun er professor i rettsfilosofi og politisk filosofi ved Universitetet Duisburg-Essen (Tyskland) siden 2007 og faglig leder av Etikkprogrammet siden 2008.

Fields of expertise:

  • Philosophy of Law
  • Political Philosophy
  • Ethics
  • Applied Philosophy
  • Normative foundations of international law
  • Immanuel Kant, Adam Smith, John Rawls

Current projects:

  • From Social Conventions to Moral Norms
  • Legitimate Agency: Guidelines for a Reform of the UN Security Council

 


Carola Freiin Von VilliezFaglig leder i Etikkprogrammet

E-post: c.f.v.villiez@ifikk.uio.no

Telefon (arbeid) ++ 47 - 22 84 16 72

Mobil: ++47 - 958 87036

Postadresse:
Etikkprogrammet/IFIKK Postboks 1020, Blindern
0315 Oslo

Besøksadresse: Etikkprogrammet,
Georg Morgenstiernes hus 6. etasje, rom 639 (Blindernveien 31 - inngang fra Molkte Moes vei)

von Villiez' publikasjonsliste