Forholdet mellom fagkunnskap og etikk – slik det forstås av akademikere og studenter

(10.09.2010)

 

I dette prosjektet undersøkes det hvordan akademikere og studenter forstår forholdet mellom fagkunnskap og etikk. Spørsmålet undersøkes gjennom intervjuer med akademikere og studenter fra fire ulike fag: et profesjonsfag, et fag fra humaniora, et fra samfunnsvitenkap og et fra naturvitenskap. Den metodologiske tilnærmingen er fenomenografisk. Det betyr at forholdet mellom fagkunnskap og etikk undersøkes gjennom å kartlegge variasjonen i måter å oppfatte fenomenet. Akademikere og studenter intervjues om sine erfaringer med og oppfatninger av forholdet mellom fagkunnskap og etikk. Akademikere spørres også om i hvilken grad og på hvilken måte denne forståelsen kommer til uttrykk i deres undervisning. Studentene spørres om sine erfaringer med hvordan forholdet mellom fagkunnskap og etikk kommer til uttrykk i utdanningen.


Presentation of the research project in English:
The relation between disciplinary knowledge and ethics – as perceived by academics and students
In this project the relation between disciplinary knowledge and ethics, - more specifically how this relation is perceived by academics and students within the university, is investigated. The question is explored through interviews with academics and students from four different disciplines: one professional discipline, one dicipline from the humanities, one from the social sciences, and one from the natural sciences. The methodological approach is phenomenographic, meaning that the phenomenon is explored by mapping out the range of ways it is percieved. Academics and students are interviewed about their experiences with and perceptions of the relation between knowledge and ethics. Academics are also asked about whether and how they convey this understanding in their teaching. The students are asked about their experiences with how this relation is conveyed in their education.
 

Ester fremstad

Cand.ed. 2002

PhD-stipendiat, Etikkprogrammet (2009-2013) og Pedagogisk forskningsinstitutt (PFI)

Veiledere
Hovedveileder: Tone Dyrdal Solbrekke

E-post: ester.fremstad@ped.uio.no
Telefon: ++47 - 22 85 78 59
Mobil: ++47 - 41 41 46 20

Postadresse:
Pedagogisk forskningsinstitutt
Postboks 1092 Blindern
0317 OSLO