Når skal vi tilgi?

Espen Gamlund

28. august 2009 fremstilte cand.philol. Espen Gamlund seg for PhD-graden med avhandlingen A Change of Heart: Essays in the Moral Philosophy of Forgiveness. Vi har sakset fra Det humanistiske fakultets presentasjon av avhandlingen:

"Når bør vi tilgi de som gjør urett mot oss, når bør vi la være og hvordan kan vi avgjøre dette? Espen Gamlund stiller disse spørsmålene i sin ferske doktoravhandling om tilgivelsens etikk.

Det har lenge vært vanlig å betrakte tilgivelse som et religiøst fenomen som bygger på religiøs tro. Innenfor vår vestlige kulturkrets gjelder dette særlig kristendommen, hvor idealene om fiendekjærlighet og ubetinget tilgivelse står sentralt. I de senere år har imidlertid tilgivelse blitt mer og mer sekularisert, og den har vunnet innpass i akademiske disipliner som psykologi og filosofi. I denne avhandlingen er det de filosofiske og etiske problemstillingene knyttet til tilgivelse som står særlig sentralt.

Et avgjørende punkt i Gamlunds diskusjon av tilgivelsens berettigelse er hvorvidt den som har gjort noe galt, ber om tilgivelse eller ikke. Han argumenterer for at under bestemte forhold kan vi ha en moralsk plikt til å tilgi dersom skadevolderen angrer og ber om tilgivelse. Men hvis skadevolderen ikke viser tegn til anger, vil tilgivelse gå utover hva moralen krever av oss. I de første tilfellene vil det være galt å la være å tilgi, mens i de sistnevnte tilfeller kan det være rosverdig om vi tilgir, selv om det ikke kan sies å være galt om vi unnlater å gjøre det.

Gamlund drøfter også andre faktorer som er viktige for å vurdere om tilgivelse er riktig eller galt, for eksempel om handlingen er forsettlig eller ikke, skadens art og omfang, samt om det er mulig å kompensere skaden. Gamlund analyserer de ulike etiske sidene ved tilgivelse i lys av en rekke eksempler både fra hverdagen og historiske kilder."

Publikasjoner:

Hovedoppgave /Cand. Philol. Thesis:
Hvem har moralsk status i naturen? Et mulig biosentrisk og økosentrisk svar i lys av Spinozas etikk. Hovedoppgave i filosofi, Institutt for filosofi, 2003.

Vitenskapelige publikasjoner:
“The Moral Basis of Vegetarianism,” in Matthias Kaiser and Marianne Lien (Eds), Ethics and the Politics of Food. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, pp. 123-128.

"Who Has Moral Status in the Environment? A Spinozistic Answer," The Trumpeter, 2007.

Klimaendringer, fattigdom og etikk, RøST, Radikalt økonominettverk, nr 1/2007, s. 27-31.

"Arne Naess`s Humanistic Ethic: Personal Impressions and Reflections," The Trumpeter, vol 22, Nr 2/2006, pp. 103-115.

“Spinoza og konfliktløsning - et frigjøringsperspektiv,” Norsk Filosofisk Tidsskrift, vol 40, nr 1/2005, s 38-56.

“Hvem har moralsk status i naturen? Et spinozistisk argument,” Parabel - tidsskrift for filosofi og vitenskapsteori, vol VII, nr 2/2004, s 41-68.

“Kan Spinozas etikk forstås som interpersonlig og holistisk?” Agora, nr 2-3/2003, s 149-174.

Vitenskapelige foredrag
"Forgiving Those who get their Hands Dirty", Dirty Hands Workshop, Manchester University, Manchester, 10-12 September, 2008.

"The Duty to Forgive Repentant Wrongdoers", Joint Session of the Aristotelian Society and Mind Association, Aberdeen, 11-13 July, 2008.

"Forgiveness and Blame", Workshop on Forgiveness hosted by Centre for the Study of Mind in Nature (CSMN), Oslo, 18-19 April, 2008.

Formidlingspublikasjoner og kronikker
"Uungåelig Dommedag?, kronikk i NyTid, 18.5, 2007

"Moralsk Betenkelig", kronikk i Dagbladet, 13.4, 2007

"Har Dypøkologien en Fremtid, kronikk i Morgenbladet, 6.1, 2006.Espen Gamlund

PhD (filosofi)

Arbeider nå ved Univesitetet i Bergen som førsteamanuensis i filosofi.

Hjemmeside: http://folk.uio.no/espeng/

E-post: espen.gamlund@ifikk.uio.no

Tlf. (mobil): 0047 - 924 45 441

Stipend fra Etikkprogrammet:
Doktorgradsstipend 2005-2009