Olav Gjelsvik

Penger og frihet

Torsdag 10 september 2009 kl 14.15-16.00
Sted: Georg Sverdrups hus, Undervisnigsrom 2

 

(303.09.2009) Er de fattige frie men uten midler til å utøve sin frihet, eller er de rett og slett mindre fri enn de som ikke mangler penger? Jeg vil diskutere nylig avdøde Jerry Cohen's syn på dette: at de fattige mangler frihet. Jeg vil argumentere for at hans syn i bunn er riktig, men at vi ikke kan vi etablere synet slik Cohen forsøker. Jeg vil (kanskje) være innom Rawls og Berlin.

Lenker