Harald Grimen

Mistillitens problem

Torsdag 26 november 2009 kl 14.15-16.00
Sted: Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 2

 

(03.11.2009) Grimen vil ta opp to temaer. For det første vil han forsøke å si noe om det kompliserte samspillet mellom tillit og mistillit i menneskelig samhandling. For det andre vil han gi noen argumenter for hvorfor det blir galt å si at tillit er moralsk godt i seg selv, mens mistillit er moralsk ondt i seg selv, en antakelse som finnes i en del teorier om tillit.

Harald Grimen er filosof av utdannelse, professor ved Senter for profesjonsetikk, Høgskolen i Oslo, og professor II ved Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen.

Alle er velkomne til en uformell mottakelse umiddelbart etter forelesningen i 4. etasje Niels Treschows hus.

Lenker