Vidar Halvorsen

Terror, tortur og profesjonsetikk: en kasuistisk studie


30 september 2010 kl 1415 - Georg Sverdrups hus, Grupperom 1

(27.09.2010) Våren 2001 dro en ung, begavet jussprofessor ved Berkely, John Yoo, til Washington for å arbeide som rådgiver ved det presisjetunge Office of Legal Counsel i det amerikanske justisdepartementet. Foredraget drøfter noen av de problemene han havnet i, som forfatter av de notoriske "torture memos", som la mange av de rettslige premissene for Bush-administrasjonens "war against terror".

--

Vidar Halvorsen er førsteamanuensis ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo.

--

Det vil bli en uformell mottakelse rett etter forelesningen, fra ca 1615, i 4. etasje Niels Treschows hus.


Lenker