Marit Helene Hem

Etikk og analyse av kvalitative forskningsdata – et eksempel fra akuttpsykiatri

Torsdag, 16. oktober, 14.15-16.00
Sted: P.A. Munchs hus, Seminarrom 15


” Kvalitativ forskning bygger vanligvis på at relasjoner blir etablert mellom deltager og forsker. Relasjonene etableres for eksempel i det kvalitative forskningsintervju eller ved at forsker oppholder seg sammen med deltagere i ulike felt. Kvalitativ forskning dreier seg videre omå skape og analysere data/ tekster. Analyse av data er en virksomhet som pågår i alle faser av forskningsprosessen. Den første del av forelesningen blir viet hva slags virksomhet det å analysere kvalitative data er. Den andre delen av forelesningen kommer til å ha fokus på etiske overveielser i analyse av kvalitative data. Sentralt i drøftingen er det at etikk både er en del av forskningsprosessen og konstituerende for forskningsprosessen generelt, og for analyse spesielt. Presentasjoner og drøftinger kommer til å bli eksemplifisert med empirisk materiale fra psykiatrisk akuttavdeling. Begrepet “ethical mindfulness” trekkes inn i diskusjoner om etisk bevisst og omtenksom forskerpraksis.”

Marit Helene Hem er forsker ved Det medisinske fakultet, Institutt for sykepleievitenskap og helsefag, Universitetet i Oslo.

 

 

Lenker