Dag O. Hessen

Gener, genetisk determinisme og genetisk screening


11 februar 2010 kl 1415 - Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 3

(05.02.2010) James Watsons beskrivelse av "sentraldogmet" tidlig på 60-tallet, dvs at all informasjonsgang går fra DNA via RNA til proteiner (veien fra oppskrift til produkt), har gitt grunnlag for ulike oppfatninger om genetisk determinisme og relasjoner til moral, fri vilje og ansvar. Tematikken ble aktualisert igjen på -80 tallet gjennom sosiobiologidebatten og har fått ny aktualitet gjennom de seneste års økende fokus på genetisk screening og den mulighet som trolig vil foreligge innen få år: at alle får sin personlige DNA-profil sekvensert og tolket. Vi ser også en økende interesse for "etnisk genetikk", primært i medisinsk sammenheng. Foredraget vil dreie seg om hvordan de enorme mulighetene på disse feltene går hånd i hånd med etiske problemstillinger.

--

Dag O. Hessen Professor i biologi ved UiO. Han arbeider ved Center of Ecological and Evolutionary Synthesis og har skrevet flere populærfaglige bøker som også berører denne tematikken.

--

Det vil bli en uformell mottakelse rett etter forelesningen, fra ca 1615, i 4. etasje Niels Treschows hus.


Lenker