Cathrine Holst

 

Ytringsfrihet og argumentasjonsfrihet: En undersøkelse av Ytringsfrihetskommisjonens begrunnelse for ytringsfrihet

 

Torsdag 16. april, kl. 14.15-16.00
Grupperom 7 Georg Sverdrups hus

 

Ifølge Ytringsfrihetskommisjonen, bør vi ha rett til ytringsfrihet fordi ytringsfrihet er en betingelse for personlig autonomi, demokrati og sannhetssøken. Etter forslag fra kommisjonen, er denne begrunnelsen for ytringsfrihet i dag skrevet inn i Grunnlovens §100: ”Ingen kan holdes retslig ansvarlig for at have meddelt eller modtaget Oplysninger, Ideer eller Budskab, medmindre det lader sig forsvare holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelse i Sandhedssøgen, Demokrati og Individets frie Meningsdannelse”. Spørsmålet er hvordan kommisjonens begrunnelse for ytringsfrihet nærmere bestemt skal forstås. Kommisjonen henviser selv til filosof (og kommisjonsmedlem) Gunnar Skirbekks utlegning av ytringsfrihetens begrunnelse med utgangspunkt i Jürgen Habermas og Karl-Otto Apel. Jeg skal se nærmere på denne begrunnelsen. Sentrale punkter i diskusjonen vil være hva det kan bety at ytringsfrihet er en betingelse for autonomi, demokrati og sannhetssøken, om og eventuelt hvordan en rett til noe kan begrunnes med referanse til at dette ”noe” er en betingelse for autonomi, demokrati og sannhetssøken, og forholdet mellom retten til ytringsfrihet og retten til argumentasjonsfrihet. Jeg argumenterer for at hva Skirbekk begrunner er en rett til argumentasjonsfrihet, og ikke en rett til ytringsfrihet (gitt at argumentasjon i relevant forstand er en betingelse for autonomi, demokrati og sannhetssøken, og gitt at det er mulig å komme fra betingelse til rett). Diskusjonens siktemål er filosofisk avklaring. Den har imidlertid relevans ut over det filosofiske, i den grad Ytringsfrihetskommisjonens rapport er en relevant rettskilde.

Cathrine Holst er forsker ved ARENA - Senter for europaforskning og postdoktor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. Holst disputerte i 2005 med avhandlingen Feminism, Epistemology & Morality og var tidligere tilknyttet Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen.

Lenker