Aktuelt

Etikkprogrammet avslutter. Etter 10 års drift ble Etikkprogrammet ned ved årsskiftet 2011/2012. Det betyr ikke at all virksomhet opphørte fra det tidspunktet. En rekke av programmets ph.d.- og postdoktorstipendiater er fremdeles tilsatt i sine stillinger og er i sluttfasen av sine forskningsprosjekter. Etikkprogrammet vil på nyåret ha faglige tilbud i den forbindelse, og ellers sørge for at programmets virksomhet blir avrundet på en løfterik måte.

2. desember 2011 arrangerte vi et avslutningsseminar i Fritt Ords lokaler. Til avslutningsmarkeringen forelå en sluttrapport som oppsummerer virksomheten.

(15.05.2012) Under fanen Personer & prosjekter ligger oppdatert oversikt over Phd- og postdoktorstipendiater som har vært hel- eller delfinansierte av Etikkprogrammet.

Pris for beste essay. Etikkprogrammets tidligere ph.d.- og postdoktorstipendiat og forskerskolekoordinator Jakob Elster er tildelt pris for beste essay publisert i The Jornal of Applied Philosophy i 2011. Essayets tittel er: "How Outlandish Can Imaginary Cases Be?" Les hvordan The Society for Applied Ethics presenterer den svært gledelige nyheten. Her finnes også lenke til essayet.

 

 

 


 

 

 

 

Om etikkprogrammet

Etikkprogrammet (2002-2011) er et interfakultært forskningsprogram og et av Universitetet i Oslos satsningsområder. Etikkprogrammets mål er å fremme og å støtte etikkforskning og normativ refleksjon ved Universitetet i Oslo.

Etikkprogrammet driver en tverrfaglig forskerskole og et stimulerings-program for forskning og undervisning i etikk ved Universitetet i Oslo. Les mer om forskerskolen her.

Etikkprogrammet koordinerer også en serie med nasjonale forskerkurs gjennom Nasjonalt etikknettverk, redigerer www.etikk.no og arrangerer det løpende Etikkseminaret ved Universitetet i Oslo og den årlige Oslo Lecture in Moral Philosophy.

Etikkprogrammet sorterer fra 1. januar 2007 administrativt under Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk ved det Humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo. Administrasjonen holder til i instituttets lokaler på Blindern.

Kontaktinformasjon