Matthias Kaiser

Torsdag 14. mai kl 14.15-1600
Grupperom 7 Georg Sverdrups hus

 

Nasjonale forskningsetiske komiteer – ideal og virkelighet

Siden 1990 har man tre nasjonale forskningsetiske komiteer i Norge som til sammen skal dekke hele forskningsfeltet. I 2007 ble resultatet fra en evaluering, gjennomført av en internasjonal faggruppe, publisert som ga dette systemet gjennomgående gode karakterer. I mellomtiden har man også fått forskningsetikkloven som trådte i kraft 1. juli 2007 og hjemler bl.a. det eksisterende systemet. Samtidig ser man tydelige utviklingstrekk som peker i retning av en omlegging av komiteene mot en større integrasjon i saksbehandlingsprosesser i forvaltningen. Etter Kaisers mening er de grunnleggende verdiene dette systemet ble tuftet på – uavhengighet, rådgivning, forskningskompetanse, debattfunksjon overfor allmennheten, og dialogpartner for forskersamfunnet – kommet under betydelig press og synes å stå for fall. Retorikken om forskningsetikkens betydning står i et klart misforhold til realiteten. Det er lite plass til etikk, derimot mer forvaltning. Dette nærmer seg det man opprinnelig prøvde å unngå: å etablere en enhet som utenforstående opplever som en etisk høyesterett.

Matthias Kaiser er sekretariatsleder for Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT).

 

 

 

Lenker