Ragnvald Kalleberg

Kan IT-tiltak bidra til å fremme god forskningsskikk?

Torsdag 29 oktober 2009 kl 14.15-16.00
Sted: Georg Sverdrups hus, Grupperom 4

 

(8.10.2009) I kjølvannet av Sudbø-saken i 2006 ble det satt i gang flere tiltak ved Universitetet i Oslo. Ett av disse var et forsøksprosjekt som omfattet biologer, psykologer, historikere, informatikere og medisinere. Prosjektet dreide seg om fire tiltak: Personlig erklæring om å følge forskningsetiske retningslinjer (vitenskapsløfte), prosjekt-dokumentasjon, langtidslagring av elektronisk underlagsmateriale (datapakke) og erklæring om at regler om medforfatterskap følges. Tre av tiltakene ble knyttet direkte til UiOs system for forskningsdokumentasjon (FRIDA). Kalleberg har fulgt og evaluert forsøksvirksomheten. I forelesningen vil han redegjøre for erfaringene med prosjektet og drøfte om tiltakene bør videreføres og gjøres gjeldende for hele universitetet.

Ragnvald Kalleberg er professor i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO. Han har ledet den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) og er medlem av det nasjonale granskingsutvalget for redelighet i forskning.

Alle er velkomne til en uformell mottakelse umiddelbart etter forelesningen.

Lenker