Kollokvier og kurs

Kollokvier og arrangementer for forskerskolen

Etikkprogrammets forskerskole har som formål å utdanne forskere til å drive grunnlags- og områdeetisk forskning, blant annet gjennom kollokvier, kurs og veiledning i tilknytning til et tverrfaglig og tverrfakultært etikkforskningsmiljø ved Universitetet i Oslo. I regi av forskerskolen vil det hvert semester bli holdt kurs og kollokvier som i hovedsak er obligatoriske for programmets stipendiater.

 

Høst 2011

Kollokvier og korte forskerkurs

Torsdager 12.15 - 14.00 (kollokvier) 12.15-15.00 (prøvedisputaser)

Fast møtested: Store møterom, 6. etasje Georg Morgenstiernes hus (PO-bygget), bortsett fra følgende tre ganger: 20 januar, 27 januar og 17 februar, da møtene finner sted på Store møterom, 4. etasje i samme bygg.

20 oktober - Kollokvie - fremlegg ved Petra Filkukova og Mathias Sagdahl
Møterom 652 Georg Morgenstiernes hus

27 oktober - Kollokvie - fremlegg ved Andreas Carlsson
Møterom 652 Georg Morgenstiernes hus

24 november - Prøvedisputas - Kristian Bjørkdahl
Møterom 452 Georg Morgenstiernes hus

1 desember - Kollokvie - fremlegg ved Kristine Bærøe
Møterom 652 Georg Morgenstiernes hus

1 og 2 desember - Oslo Lecture og avsluningsarrangement

8 desember - Prøvedisputas - Andreas Carlsson
Møterom 452 Georg Morgenstiernes hus