Kollokvier og kurs

Kollokvier og arrangementer for forskerskolen

Etikkprogrammets forskerskole har som formål å utdanne forskere til å drive grunnlags- og områdeetisk forskning, blant annet gjennom kollokvier, kurs og veiledning i tilknytning til et tverrfaglig og tverrfakultært etikkforskningsmiljø ved Universitetet i Oslo. I regi av forskerskolen vil det hvert semester bli holdt kurs og kollokvier som i hovedsak er obligatoriske for programmets stipendiater.

 

Høst 2010

Kollokvier og korte forskerkurs

Torsdager 12.15 - 14.00

19 august - Kollokvie - Georg Sverdrups hus, Grupperom 4

26 august - Forskerkurs med Torbjörn Tännsjö: Moraliska intuitioner och empirisk forskning - Georg Sverdrups hus, Grupperom 4

2 september - Forskerkurs med Stephen Morse - Administrasjonsbygningen 10. etasje, Rådssalen

16 september - Kollokvie - Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 1

30 september - Kollokvie - Niels Henrik Abels hus, Seminarrom 301

7 oktober - Forskerkurs med Ole Røgeberg: Understanding Economic Explanation - Georg Sverdrups hus, Grupperom 4

21 oktober - Forskerkurs NB kl 09.00 - 16.00: Publiseringskurs med Lynn Nygård
P.A. Munchs hus 1. etasje, Seminarrom 14

28 oktober - Kollokvie - Georg Sverdrups hus, Grupperom 4

4 november - Forskerkurs med Dag Hessen - Georg Sverdrups hus, Grupperom 4

11 november - Kollokvie - Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 1

18 november - Kollokvie - Georg Sverdurps hus, Grupperom 4

25 november - Forskerkurs: Avlyst

2 desember - Forskerkurs: Artikkelworkshop med Doris Schröder og Torbjörn Tännsjö - Harriet Holters hus, Seminarrom 013 NB! 0915 - 1600

9 desember - Kollokvie - Georg Sverdrups hus, Grupperom 1

16 desember - Prøvedisputas - Georg Sverdrups hus, Grupperom 4

 

Lengre forskerkurs

6-8 september 2010 - Forskerkurs med Shaun Nichols
Research course on experimental philosophy
Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 4
Opplegg og pensum
For deltakelse, kontakt forskerskolekoordinator Beate Elvebakk på e-post: beate.elvebakk@tik.uio.no Påmeldingsfrist: 30 august.

20-24 september (utsatt fra19-23 april) - Forskerkurs med Jonathan Wolff:
Political Theory and Public Policy
Kl 1015-1200 og 1315-1500 hver dag.
Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 4
Opplegg og pensum
For deltakelse, kontakt forskerskolekoordinator Beate Elvebakk på e-post: beate.elvebakk@tik.uio.no