Kollokvier og kurs

Kollokvier og arrangementer for forskerskolen

Etikkprogrammets forskerskole har som formål å utdanne forskere til å drive grunnlags- og områdeetisk forskning, blant annet gjennom kollokvier, kurs og veiledning i tilknytning til et tverrfaglig og tverrfakultært etikkforskningsmiljø ved Universitetet i Oslo. I regi av forskerskolen vil det hvert semester bli holdt kurs og kollokvier som i hovedsak er obligatoriske for programmets stipendiater.

 

Vår 2010

Kollokvier og korte forskerkurs

Torsdager 12.15 - 14.00

7 januar - Introduksjonsseminar (dagsseminar) - Georg Sverdrups hus, Grupperom 4

14 januar - Kollokvie - Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 2

21 januar - Forskerkurs - Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 2

28 januar - Kollokvie - Georg Sverdrups hus, Grupperom 4

11 februar - Kollokvie - Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 3

25 februar - Kollokvie - Georg Sverdrups hus, Grupperom 4

4 mars - Forskerkurs - Harriet Holters hus, Seminarrom 13

11 mars - Kollokvie - Georg Sverdrups hus, Grupperom 4

18 mars - Forskerkurs - Georg Sverdrups hus, Grupperom 4

25 mars - Kollokvie - Georg Sverdrups hus, Grupperom 4

8 april - Prøvedisputas - Georg Sverdrups hus, Grupperom 4

12-15 april - Årlig samling - Athen

Årets "Hadelandseminar" i Athen
Les om et vellykket seminar og om askefasthet og en spennende reise..... Seminar- og reiserapport

29 april - Kollokvie - Georg Sverdrups hus, Grupperom 4

6 mai - 10.15 - 12.00 - Forskerkurs - Georg Sverdrups hus, Grupperom 1
6 mai - 12.15 - 15.00 - Prøvedisputas - Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 2

20 mai - Kollokvie - Georg Sverdrups hus, Grupperom 4

27 mai - NB 10.15 - 16.00 - Workshop - Georg Sverdrups hus, Grupperom 4

3 juni - Kollokvie - Georg Sverdrups hus, Grupperom 4

10 juni - Prøvedisputas - P.A. Munchs hus, Seminarrom 9

17 juni - Forskerkurs - Georg Sverdrups hus, Grupperom 4