Kollokvier og kurs

Kollokvier og arrangementer for forskerskolen

Etikkprogrammets forskerskole har som formål å utdanne forskere til å drive grunnlags- og områdeetisk forskning, blant annet gjennom kollokvier, kurs og veiledning i tilknytning til et tverrfaglig og tverrfakultært etikkforskningsmiljø ved Universitetet i Oslo. I regi av forskerskolen vil det hvert semester bli holdt kurs og kollokvier som i hovedsak er obligatoriske for programmets stipendiater.

 

Vår 2011

Kollokvier og korte forskerkurs

Torsdager 12.15 - 14.00

Fast møtested: Store møterom, 6. etasje Georg Morgenstiernes hus (PO-bygget), bortsett fra følgende tre ganger: 20 januar, 27 januar og 17 februar, da møtene finner sted på Store møterom, 4. etasje i samme bygg.

13 januar - Forskerkurs: Søknadskompendium

20 januar - Kollokvie (OBS: Møterom i 4. etasje) - fremlegg ved Einar Bøhn og Dag Einar Thorsen

27 januar - Forskerkurs: Prosjektutvikling med Pia Lane (OBS: Møterom i 4. etasje)

3 februar - Kollokvie - fremlegg ved Andreas Carlsson og Tone Druglitrø

10 februar - Forskerkurs med Nina Nordvik, Norges Forskningsråd

17 februar - Kollokvie (OBS: Møterom i 4. etasje) - fremlegg ved Mathias Sagdahl og Jon A. Olsen

24 februar (Vinterferie)

3 mars - Kollokvie - fremlegg ved Jakob Elster og Kim Angell

10 mars - Forskerkurs med UiOs EU-kontor: Kort innføring om muligheter for å søke midler fra EU

17 mars - Kollokvie - fremlegg ved Marita Nordhaug

24 mars - Forskerkurs - kronikkurs med Knut Olav Åmås

31 mars - Kollokvie - fremlegg ved Kristine Bærøe

7 april - Forskerkurs med Mari Hvattum: Strategisnarer: Om faglig utvikling i nettverkenes tid

11 - 13 april - Hadelandseminaret

21 april (Påske)

28 april - Kollokvie - Christopher L. Meyer og Ingvill T. Plesner

5 mai - Forskerkurs -utgår

12 mai - Kollokvie - Kristian Bjørkdahl

19 mai - Forskerkurs - utgår

26 mai - Kollokvie - Trond Nerland

2 juni (Kr. Himmelfartsdag)

9 juni - Forskerkurs med Doris Schröder

16 juni - Kollokvie - Lykke Harmony Guanio-Uluru og Marit Helene Hem