Kollokvier og kurs

Kollokvier og arrangementer for forskerskolen

Etikkprogrammets forskerskole har som formål å utdanne forskere til å drive grunnlags- og områdeetisk forskning, blant annet gjennom kollokvier, kurs og veiledning i tilknytning til et tverrfaglig og tverrfakultært etikkforskningsmiljø ved Universitetet i Oslo. I regi av forskerskolen vil det hvert semester bli holdt kurs og kollokvier som i hovedsak er obligatoriske for programmets stipendiater.

 

Høst 2009

Kollokvier og korte forskerkurs

Torsdager 12.15 - 14.00

20 august - Forskerkurs - Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 3
Forberedelsesseminar til Arpalys forskerkurs uken etter v/Hallvard Fosshiem og Jakob Elster

3 september - Kollokvie - Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 3
Fremlegg: Hallvard Fosshiem og Bjørg Fossestøl

10 september (NB 11.15 - 14.00) - Forskerkurs - Eilert Sundts hus A-blokka, Aud 5
Julia Annas: The Unity of Virtue

17 september - Kollokvie - Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 1
Fremlegg: Sissel Finholt og Tone Druglitrø

24 september - Forskerkurs - Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 3
Skrivekurs v/Edmund Henden og Cathrine Holst

1 oktober - Kollokvie - Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 1
Fremlegg: Jon Anstein Olsen og Odin Lysaker

15 oktober - Kollokvie - Georg Sverdrups hus, Grupperom 7
Fremlegg: Trond Nerland og Øivind Michelsen

22 oktober - Bibliotekkurs i regi av Universitetsbiblioteket

29 oktober - Kollokvie - Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 3
Fremlegg: Håvard Løkke og Kristian Bjørkdahl

12 november - Kollokvie - Georg Sverdrups hus, Grupperom 7
Fremlegg: Tor Otterholt og Robert Huseby

26 november - Kollokvie - Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 3
Fremlegg: Christopher Lockwood Meyer og Kim Angell

3 desember - Forskerkurs (hel dag) - Eilert Sundts hus Blokk B, rom 210
Workshop i artikkelskriving v/Thorbjörn Tännsjö

10 desember - Kollokvie - Georg Sverdurps hus, Undervisningsrom 3
Fremlegg: Petra Filkukova og Ester Fremstad

17 desember - Forskerkurs - Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 3
Lene Bomann-Larsen: Krigsetikk