Lene Bomann-Larsen

Bør leiesoldater legaliseres?

Torsdag 6. november, kl. 14.15-16.00.
Sted: P.A. Munchs hus, seminarrom 1

 
          

Vi ser en stadig økende bruk av private sikkerhetsselskaper i krigsområder, og en stadig økende grad av væpnet maktbruk begått av slike private styrker. En arbeidsgruppe nedsatt av FN er bekymret over at disse styrkene representerer en ny type leiesoldat, som etter folkeretten er forbudt. Etter folkeretten har ikke leiesoldater de samme privilegiene som vanlige soldater. Men hvorfor? Er det gode, moralske grunner til å ikke legalisere i alle fall visse typer ”leiesoldater”, dvs. de som arbeider for et sikkerhetsselskap som opererer i en krigssone på kontrakt med en stat som også er tilstede med sin egen hær? Hva kan være prinsipielle grunner mot slik legalisering? Vi skal se på tre mulig relevante faktorer som taler mot legalisering: (1) soldatenes motivasjon, (2) om stater legitimt kan ’outsource’ sitt voldsmonopol og (3) om det er en konflikt mellom staters og private selskapers interesser i krigssoner som gir en lojalitetskonflikt for soldater som tjener ’to herrer’.

Relevante publikasjoner Bomann-Larsen, Lene: “Farvel til frivilligheten? En prinsipiell analyse av beordringsplikt til utenlandsoperasjoner, Agora (2006) nr 4 Bomann-Larsen, Lene: “Licence to Kill? The Question of Just vs. Unjust Combatants”, in Journal of Military Ethics (2004) 3(2)

Lene Bomann-Larsen er postdoktor ved IFIKK, Universitetet i Oslo.

 

Lenker