Carving Mental Disorders at the Joints

(25.11.2009) Fredag 20. november 2009 fremstilte Jon Anders Lindstrøm seg for PhD-graden med avhandlingen: Carving Mental Disorder at the Joints. An Essay in the Philosophy of Psychopathology. Vi har sakset fra Det humanistiske fakultets omtale av avhandlingen:

 

Offisielle diagnostiske kategorier som ADHD er teorikonstruksjoner som ikke refererer til genuine tilstander i verden, hevder Lindstrøm i sin doktoravhandling. Det manglende samsvaret mellom diagnosen og sykdommen ligger i følge Lindstrøm i en feilaktig diagnostisk filosofi.

I følge klassisk biomedisinsk tankegang er sykdommer objektive naturfenomener som kan oppdages og diagnostiseres på vitenskapelig vis. Dette synet har blitt utfordret av normativistiske og sosialkonstruktivistiske perspektiver. Disse forklarer sykdomskategorier som en refleks av sosiale og etiske normer, noe som medfører at psykiatriske diagnoser blomstrer opp og forsvinner igjen i takt med sosiale og moralske endringer i samfunnet.

I sin avhandling gir Lindstrøm et forsvar for det tradisjonelle synet om at mentale forstyrrelser i prinsippet kan være objektive naturfenomener.

Sykdommer generelt har patologisk status i kraft av å involvere biologiske dysfunksjoner. Organer og andre trekk ved en organisme er syke i den grad de ikke kan utføre sin naturlige funksjon. Lindstrøm argumenterer dermed for at mentale fenomener kan være biologisk dysfunksjonelle i samme forstand som kroppslige organer.

Et slikt biologisk sykdomsbegrep er nyttig for å forklare hvorfor sykdom kan ramme alle levende organismer. Men det kan også forklare hvorfor sykdommer hos mennesket ikke alltid bør være gjenstand for medisinsk behandling.

---

Les også intervju med Lindstrøm i forskning.no: http://www.forskning.no/artikler/2009/november/235237

---

Artikler i tidsskrifter / articles in journals
"Hyperaktiv adferd: En sykdom som alle andre?" Filosofisk supplement
1/2007 (Adferd).


Jon Anders LindstrØm

PhD i filosofi

Doktorgradsstipendiat Etikkprogrammet
2005 - 2009

Tlf. (mobil): 416 00 453

Epost: j.a.lindstrom@ifikk.uio.no