Jakob Lothe

Etter vitnesbyrd: etiske utfordringar i narrativ representasjon av Holocaust

Torsdag 10. april, 14.15 - 16.00,
Sted: Undervisningsrom 1, Georg Sverdrups hus (UB).

(12.02.08) "Vi står overfor ei stor utfordring i forhold til Holocaust: I løpet av få år vil dei siste vitna om Holocaust vere gått bort, og då må vi finne fram til alternative måtar å hugse/ikkje gløyme eller marginalisere denne historiske hendinga på."

 

Denne utfordringa, som er ei av dei største som europeisk kultur og sivilisasjon står overfor dei komande åra, har ein markert etisk dimensjon. I dette innlegget vil Jakob Lothe diskutere ulike ulike former for representasjon av Holocaust. Diskusjonen vil vere inspirert av boka Tidsvitner: Fortellinger fra Auschwitz og Sachsenhausen, som han redigerte saman med Anette Storeide (Gyldendal 2006), og den vil også knytte an til ei bok han no arbeider med, The Ethics and Aesthetics of Holocaust Narrative for the Future."

Jakob Lothe er professor i engelsk litteratur ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, UiO. Han har skrevet og vært redaktør for en rekke bøker, bl.a. Narrative in Fiction and Film: An Introduction (Oxford University Press, 2000) og ovennevnte Tidsvitner: Fortellinger fra Auschwitz og Sachsenhausen (Gyldendal 2006).

Lenker