Kalle Moene

Gnier-indeksen


11 mars 2010 kl 1415 - Georg Sverdrups hus, Grupperom 4

(03.03.2010) En person som samler seg formue og lever miserabelt, er en gjerrigknark; et samfunn hvor de rike samler seg formue og lar de fattige leve miserabelt, er på samme måte et gjerrig samfunn. Noen av de verste urettferdighetene i verden dreier seg om en slik samfunnsmessig gjerrighet mellom fattige og rike. At så mange lever i ekstrem fattigdom i en rik verden er urimelig, urettferdig og unødvendig.

Dette er utgangspunktet for innlegget som bygger på «Miserly developments» av J.T. Lind og K. Moene 2009. Innlegget viser hvordan verdens gjerrighet overfor de dårligst stilte kan måles på en enkel måte ved hjelp av en gnierindeks.

De mest gjerrige landene finner vi i det sørlige Afrika og i Latin Amerika.  Gjerrige land er sosialt oppsplittete, byråkratisk ineffektive og politisk korrupte. De tilbyr sine innbyggere et dårlig helsestell og utdanningssystem. Når vi ser på verden under ett finner vi en dramatisk økning i gjerrigheten i løpet av de siste 30 årene – fra et nivå som i Colombia til et nivå som i Sør Afrika.

--

Kalle Moene er professor ved Økonomisk institutt, UiO.

--

Det vil bli en uformell mottakelse rett etter forelesningen, fra ca 1615, i 4. etasje Niels Treschows hus.


Lenker