Administrativt ansvarlig

 

Grethe Netland
Foto: Hæge Håtveit

Netland har ansvar for programmets små og store administrative oppgaver. I tillegg til løpende saker av alle slag, dreier det seg om forberedelse og oppfølging av styresaker f.eks. innen økonomi og personalfeltet. I tillegg redigerer hun Etikkprogrammets nettsider.

Netland har vært ved Universitetet i Oslo siden 1990, først som førstekonsulent og sekretariatsleder ved Universitets-direktørens kontor, deretter som administrativ leder ved Filosofisk institutt, og senere Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk.


GretHe NetlandAdministrativt ansvarlig / senorrådgiver i Etikkprogrammet

E-post: grethe.netland@ifikk.uio.no

Telefon (arbeid) 22 84 10 61

Mobil 947 95 836

Postadresse:
Etikkprogrammet/IFIKK Postboks 1020, Blindern
0315 Oslo

Besøksadresse: Etikkprogrammet,
Georg Morgenstiernes hus 6. etasje, rom 602 (Blindernveien 31 - inngang fra Molkte Moes vei)