På trykk

Utvalgt dokumentasjon om programmets aktiviteter, programplaner, styredokumenter og en del av siste års pressebidrag og publikasjoner fra Etikkprogrammets stipendiater og postdoktorstipendiater.

 

 

Om Etikkprogrammet

Årsrapport for Etikkprogrammet 2009
Årsrapport for Etikkprogrammet 2008
Årsrapport for Etikkprogrammet 2007 (PDF)

Programplan (PDF) (2007-2011)

Publikasjoner, presse- og konferansebidrag

Stipendiantenes bidrag i 2009:
Liste over konferanseinnlegg, vitenskapelige og populærvitenskapelige publikasjoner, samt innlegg i presse

Stipendiantenes bidrag i 2008:
Presseinnlegg
Vitenskapelige og pupulærvitenskapelige publikasjoner