Jens Erik Paulsen

Fusk ved universitetet

 

Torsdag 22. januar, kl. 14.15-16.00.

Sted: Georg Sverdrups hus, grupperom 7

 

Fusk ved universitetet. Trenger vi bry oss? Universitetet i Oslo har i senere tid opplevd flere saker med fusk innen forskning og eksamensskriving. Skyldes dette skrantende moral, uklarhet om hva undervisning/forskning dreier seg om, eller at det er vanskeligå skille mellom fusk og utveksling av ideer? Hva er nå egentlig fusk, og hjelper det med "mer etikk"?

 

Jens Erik Paulsen er dr. art i filosofi med avhandlingen Differentiating Otherness (2002), og er for tiden postdoktor ved Etikkprogrammet. Han har bl.a vært leder av Etikkprogrammet, forsker ved Universitetet for miljø- og biovitenskap, og førsteamanuensis ved Seksjon for medisinsk etikk, UiO. Paulsen arbeider for tiden med et postdoktorprosjekt om narrativ etikk i profesjonene, og underviser i etikk og forskningsetikk ved Det medisinske fakultet.

 

 

Lenker