Narrativ etikk i profesjonen

(24.03.09) Det diskuteres ofte hva profesjonsetikk er, hvordan den skal bedrives og hvem som bør utøve profesjonsetikk. I den grad profesjonsetikken kan skilles fra en allmenn etikk, reduseres den gjerne til et sett av yrkesetiske retningslinjer og mer eller mindre eksplisitte rolleidealer.

 

Paulsen arbeidet i sitt postdoktorprosjekt med å formulere trekk ved hvordan en profesjonsetikk – som en aktivitet drevet innenfor et fagfellesskap – bør utformes. I dette arbeidet trakk han på erfaringer, først og fremst innenfor medisin (legeprofesjonen), men også på studier om hva som påvirker yrkesroller. Han diskuterte også i hvilken grad disse innsiktene er overførbare mellom profesjonene.

Paulsenes utgangspunkt er at profesjonsetikk er i stor grad narrativt forankret, ettersom legitime diskursive fora, språkliggjøring av taus kunnskap, fortellinger om yrkespraksisen fra yrkesutøvere og ”utenforstående” (særlig klienter), samt hensiktsmessig spredning av profesjonsetiske innsikter er avgjørende for om en slik etikk kan virke etter hensikten. Han spør: Hvordan kan de ulike narrativene sammenholdes for å skape en godt fungerende profesjonsetikk?

Relevant erfaring
2009- : Medlem av Klinisk etikkomité ved Sykehuset Buskerud
2003-2010: Postdoktor, Etikkprogrammet (Flere avbrudd, se nedenfor)
2007-2008: 1. amanuensis (vikariat), seksjon for medisinsk etikk, IASAM, Universitetet i Oslo
2008: Deltager i utformingen av fjernundervisningsopplegg i forskningsetikk, Øst-Afrika (Samarbeid mellom Universitetene i Dar-es-Salaam, Cardiff og Oslo
2004, 2007: Daglig leder (100%), Etikkprogrammet, UiO
2004-2007: Forskningsleder (50%), Etikkprogrammet, UiO
2002-2004: Forsker (40%), Institutt for økonomi og ressursforvaltning, Universitetet i biovitenskap, Ås
1997-2001: Doktorgradsstipendiat, Forskningsrådets Etikkprogram
1995-6: Studentstipendiat, Forskningsrådets Etikkprogram
1993-1995: administrativt tilknyttet (100%), Forskningsrådets Etikkprogram

Undervisningserfaring (utdrag)
2008 - : Det juridiske fakultet, UiO: Ex. fak
2007- : Det medisinske fakultet, UiO: 1. semester medisin, PBL, etikk og samfunn,
2007 - : Det medisinske fakultet, PhD, Vitenskapsfilosofi og forskningsetikk
1999-2001: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Inst for statsvitenskap, politisk teori
1997-1999: Det humanistiske fakultet, filosofi, diverse kurs i filosofisk etikk


Jens Erik Paulsen


Dr. Art (Filosofisk institutt, HF-fakultetet, UiO): Differentiating Otherness. Groundwork for an Other-Based Ethics, 2002

Magister i filosofi, UiO, 1996
Ingeniør, data, Høgskolen i Narvik, 1987
Ingeniør, elkraft, Høgskolen i Narvik, 1986

Tilknyttet Seksjon for medisinsk etikk, UiO.

e-post: j.e.paulsen@ifikk.uio.no

Tidligere stipend fra Etikkprogrammet:
Postdoktorstipend 2003-2010
Doktorgradsstipend 1997-2001