Arild Pedersen

En liten fortelling om en Stor Fortelling og om etikk - Om hvordan og hvorfor jeg skrev Niels Normanns oversjøiske reise, slik at jeg i dag klarer meg uten etikk


14. oktober 2010 kl 1415 - 1600 i Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 3

(20.09.2010) Våren 2010 publiserte Arild Pedersen Niels Normanns oversjøiske reise (Oslo: Abstrakt forlag), en bok som på forsiden annonserer at den er 27 merkelige forelesninger om pragmatisme, mens den på baksiden sier at den er en roman. Uansett blir det hevdet at boken viser hva pragmatisten John Dewey forstår med en fullstendig erfaring. I denne forelesningen skal forfatteren si hva en fullstendig erfaring er, og argumentere for at det å forstå og leve slike erfaringer, innenfor store fortellinger, kan gi oss etikkens genealogi, såvel som dens oppløsning, uten at vi blir mindre moralske av den grunn.

Arild Pedersen er fast spaltist og medlem av kulturrådet i Minerva. Han er også professor i filosofi ved IFIKK, UiO. Han har utgitt bøker og artikler om litteraturfilosofi og litteratur, musikkfilosofi og musikk, kunst og pragmatisme.

--

Det vil bli en uformell mottakelse rett etter forelesningen.


Lenker