Arild Pedersen

Meditasjon over neo-pragmatistisk etikk

Torsdag 28. februar, 14.15 - 16.00,
Sted: Undervisningsrom 1, Georg Sverdrups hus (UB)

(12.02.08) I Human Nature and Conduct (fra 1922) presenterer John Dewey bl.a. en deskriptiv etikk, basert på en naturalistisk handlingsteori hvor vane-begrepet spiller en hovedrolle, og hvor han avviser alle de tradisjonelle normative etiske teoriene (deontologi, utilitarisme og dygdsetikk), fordi de setter opp eksterne kriterier for hvordan vi bør handle og leve. Men hva kjennetegner da de gode vaner som Dewey implisitt normativt anbefaler?

 

Jeg skal argumentere for at vi kan finne svar på dette ved å studere hans siste større arbeide, Art as Experience, (fra 1934), hvor han påstår at den estetiske erfaring er den mest fullstendige erfaring, den som gir oss et fullt liv. Jeg vil altså meditere over hvordan etikk og estetikk forholder seg til hverandre, et tema som andre neo-pragmatister som Richard Rorty og Richard Shusterman har diskutert, med forskjellig resultat."

Arild Pedersen er professor i filosofi ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk ( UiO).

Lenker