LEDELSE OG ADMINISTRASJON

Sekretariat:

Faglig leder (2009-2011):
Carola Freiin von Villiez
tlf: 22841672

Administrativt ansvarlig (2009-2011):
Grethe Netland
tlf: 22841061

Forskerskolekoordinator (2009-2011):
Beate Elvebakk
tlf: 22841661

Kontaktopplysninger, sekretariatet:
tlf: ++47 - 22841061

Postadresse:
Universitetet i Oslo
Etikkprogrammet, IFIKK,
Postboks 1020 Blindern
0315 Oslo

Besøksadresse:
Etikkprogrammet
Georg Morgenstiernes hus 6. etasje
(Blindernveien 31 - inngang fra Molkte Moes vei)

Affiliert-STATUS

Etikkprogrammet hadde en ordning der det kunne søkes om status som affiliert - uten finansiering.

Les mer om ordningen her.

Følgende var tilknyttett:

Erik Christensen

Knut Berdal

Espen Gamlund

Daniel Gaus

Anders Strand

 

PROGRAMSTYRE

Programstyre for Etikkprogrammet:

Professor Jan Fridthjof Bernt
(Styreleder, Juridisk fakultet, UiB)

Professor Svein Aage Christoffersen
(Teologi, UiO)

Professor Christel Fricke
(Filosofi, UiO)

Professor Dag Olav Hessen
(Biologi, UiO)

Førsteamanuensis Anne Julie Semb
(Statsvitenskap, UiO)

Professor Jan Helge Solbakk
(Medisinsk etikk, UiO)

Professor Torbjörn Tännsjö
(Praktisk filosofi, Stockholms universitet)

Jon Anstein Olsen- stipendiatrepresentant

POSTdoktor-STIPENDIATER i programperioden (2002-2011)

Lene Bomann-Larsen

Einar Duenger Bøhn

Kristine Bærøe

Espen Dahl

Jakob Elster

Hallvard Fossheim

Marit Helene Hem

Cathrine Holst (assosiert)

Robert Huseby (assosiert)

Håvard Løkke

Hilde Nagell

Deborah Oughton

Jens Erik Paulsen

Tove Pettersen

Ingvill Thorson Plesner

Henrik Syse

Gerhard Øverland

 

 

Phd-STIPENDIATER i programperioden (2002-2011/12)

(22 PhD-stipendiater, hvorav 8 assosierte):

Kim Angell, Institutt for Statsvitenskap. Prosjekt: Politisk løsrivelse og territorielle rettigheter.

Lene Auestad, IFIKK (filosofi). Prosjekt: Respect, Plurality and Prejudice.

Kristian Bjørkdahl, SUM (filosofi). Prosjekt: Animals after Rorty: Neo-Pragmatism and Human-Animal Relations.

Kari Gran Bøe

Andreas Brekke Carlsson, IFIKK (filosofi). Prosjekt: Emotions and Objectivity - The Metaethical Implications of Maral Psychology.

Tone Druglitrø, Senter for Teknologi, Innovasjon og Kultur. Prosjekt: Når dyr blir teknologi: Forsøksdyrets unaturlige historie.

Vigdis Ekeberg, IFIKK (filosofi). Prosjekt: Fra moralsk autonomi til moralsk integritet- en revidert forståelse av moralsk selvstendighet.

Sissel Merethe Finholt-Pedersen, assosiert, Det teologiske fakultet. Prosjekt: Profesjonsetikk: en tverrfaglig empirisk undersøkelse av juss- og teologistudenter.

Petra Filkukova, Psykologisk institutt. Prosjekt: Stretching the truth: Perceptions of honesty and dishonesty in public and private communication.

Bjørg Fossestøl, Det teologiske fakultet. Prosjekt: Etikk og praktisk kunnskap i sosialkontortjenesten.

Ester Fremstad, Pedagogisk forskningsinstitutt. Prosjekt: Etikk i høyere utdanning.

Kjetil Fretheim

Kristoffer Lidén, assosiert, PRIO. Prosjekt: Liberal Peacebuilding, Political Cosmopolitanism and The Philosophy of Global Politics.

Espen Gamlund

Lykke Harmony Guanio-Uluru (assosiert). Prosjekt: Best-selling ethics: A literary analysis of the ethical dimension of J.R.R. Tolkien's The Lord of the Rings and J.K. Rowling's Harry Potter series.

Kristin Halvorsen

Jon A. Lindstrøm

Odin Lysaker

Christopher L. Meyer, Psykologisk institutt. Prosjekt: Psykologer som normative etikere? En analyse av fagpsykologiens svar på spørsmålet "hva er et godt liv?" og og en kritisk diskusjon av disse svarenes normative anvendelse.

Øivind Michelsen Seksjon for medisinsk etikk. Prosjekt:Morality of inclusion: probing the ethos of population structuring by `race` in contemporary medical genetics.

Trond Nerland, ILOS. Prosjekt: Conscience, Just War and the American Religious Discourse on Selective Conscientious Objection to Particular Wars, ca.1965 – 1971

Marita Nordhaug, assosiert, Høgskolen i Oslo (Senter for Profesjonsstudier). Prosjekt: Mapping A Normative Terrain Of An Ethics Of Care.

Gry Oftedal

Jon Anstein Olsen, ILOS (filosofi). Prosjekt: The Return of Human Nature in American Intellectual Discourse and Possible Implications for Human Rights Theory: A Comparative Analysis and Extended Critique of the Moral-Political Philosophies of Peter Singer and Larry Arnhart.

Tor Otterholt, Institutt for Statsvitenskap. Prosjekt: Should the State Cultivate Cost-Efficient Tastes?

Kari Refsdal, assosiert, Centre for the Study of Mind in Nature (CSMN). Prosjekt: Rationalism and reasons for action: desire, belief, and motivation.

Mathias Sagdahl, assosiert, Centre for the Study on Mind in Nature (CSMN). Prosjekt: Rationality and the Normative Facts.

Ingerid Straume

Kjersti Thorbjørnsrud

Dag Einar Thorsen, assosiert, Institutt for statsvitenskap. Prosjekt: Politics of Fallibility: Isaiah Berlin, Karl Popper, and the future of liberal democracy.

 

KVALIFISERINGSSTIPENDIATER

For tiden ingen kvalifiseringsstipendiater