LEDELSE OG ADMINISTRASJON

Sekretariat:
tlf: 22841661

Faglig leder:
Carola Freiin von Villiez
tlf: 22841672

Administrativt ansvarlig:
Grethe Netland
tlf: 22841661

Forskerskolekoordinator:
Beate Elvebakk
tlf: 22841685

Adresse:

Universitetet i Oslo
Etikkprogrammet, IFIKK,
Postboks 1020 Blindern
0315 Oslo

 

PROGRAMSTYRE

Programstyre for Etikkprogrammet:

Prof. Jan Fridthjof Bernt
(Styreleder, Juridisk fakultet, UiB)

Prof. Svein Aage Christoffersen
(Teologi, UiO)

Prof. Christel Fricke
(Filosofi, UiO)

Prof. Dag Olav Hessen
(Biologi, UiO)

Førsteamanuensis Anne Julie Semb
(Statsvitenskap, UiO)

Professor Jan Helge Solbakk
(Medisinsk etikk, UiO)

Prof. Torbjörn Tännsjö
(Praktisk filosofi, Stockholms universitet)

Jon Anstein Olsen - stipendiatrepresentant

POSTdoktor- STIPENDIATER

Einar Duenger Bøhn

Espen Dahl

Jakob Elster

Marit Helene Hem

Hallvard Fossheim

Cathrine Holst (assosiert)

Robert Huseby (assosiert)

Håvard Løkke

Hilde Nagell

Jens Erik Paulsen

 

Phd-STIPENDIATER

(P.t. 23 stipendiater, hvorav 8 assosierte):

Kim Angell, Institutt for Statsvitenskap. Prosjekt: Politisk løsrivelse og territorielle rettigheter.

Lene Auestad, IFIKK (filosofi). Prosjekt: Respect, Plurality and Prejudice.

Kristian Bjørkdahl, SUM (filosofi). Prosjekt: Animals after Rorty: Neo-Pragmatism and Human-Animal Relations.

Andreas Brekke Carlsson, IFIKK (filosofi). Prosjekt: Emotions and Objectivity - The Metaethical Implications of Maral Psychology.

Tone Druglitrø, Senter for Teknologi, Innovasjon og Kultur. Prosjekt: Når dyr blir teknologi: Forsøksdyrets unaturlige historie.

Vigdis Ekeberg, IFIKK (filosofi). Prosjekt: Fra moralsk autonomi til moralsk integritet- en revidert forståelse av moralsk selvstendighet.

Sissel Merethe Finholt, assosiert, Det teologiske fakultet. Prosjekt: Profesjonsetikk: en tverrfaglig empirisk undersøkelse av juss- og teologistudenter.

Petra Filkukova, Psykologisk institutt. Prosjekt: Stretching the truth: Perceptions of honesty and dishonesty in public and private communication.

Bjørg Fossestøl, Det teologiske fakultet. Prosjekt: Etikk og praktisk kunnskap i sosialkontortjenesten.

Espen Gamlund, IFIKK (filosofi). Prosjekt: The Morality of Forgiveness.

Kristin Halvorsen Grøthe, assosiert, Høgskolen i Akershus /Seksjon for medisinsk etikk, UiO. Prosjekt: Etikk og prioritering - Sykepleiere og legers verdivalg og prioriteringsbeslutninger i pasientnær intensivpraksis.

Kristoffer Lidén, assosiert, PRIO. Prosjekt: Liberal Peacebuilding, Political Cosmopolitanism and The Philosophy of Global Politics.

Jon Lindstrøm, IFIKK (filosofi). Prosjekt: Carving Mental Disorders at the Joints.

Lykke Harmony Guanio-Uluru (assosiert). Prosjekt: Best-selling ethics: A literary analysis of the ethical dimension of J.R.R. Tolkien's The Lord of the Rings and J.K. Rowling's Harry Potter series.

Odin Lysaker, assosiert, CULCOM (filosofi).
Prosjekt: Rettferdighet mellom kulturell identitet og demokratisk dialog.

Christopher L. Meyer, Psykologisk institutt. Prosjekt: Psykologer som normative etikere? En analyse av fagpsykologiens svar på spørsmålet "hva er et godt liv?" og og en kritisk diskusjon av disse svarenes normative anvendelse.

Øivind Michelsen Seksjon for medisinsk etikk. Prosjekt:Morality of inclusion: probing the ethos of population structuring by `race` in contemporary medical genetics.

Trond Nerland, ILOS. Prosjekt: Conscience, Just War and the American Religious Discourse on Selective Conscientious Objection to Particular Wars, ca.1965 – 1971

Marita Nordhaug, assosiert, Høgskolen i Oslo (Senter for Profesjonsstudier). Prosjekt: Mapping A Normative Terrain Of An Ethics Of Care.

Jon Anstein Olsen, ILOS (filosofi). Prosjekt: The Return of Human Nature in American Intellectual Discourse and Possible Implications for Human Rights Theory: A Comparative Analysis and Extended Critique of the Moral-Political Philosophies of Peter Singer and Larry Arnhart.

Tor Otterholt, Institutt for Statsvitenskap. Prosjekt: Should the State Cultivate Cost-Efficient Tastes?

Kari Refsdal, assosiert, Centre for the study of Mind in Nature (CSMN). Prosjekt: Rationalism and reasons for action: desire, belief, and motivation.

Dag Einar Thorsen, assosiert, Institutt for statsvitenskap. Prosjekt: Politics of Fallibility: Isaiah Berlin, Karl Popper, and the future of liberal democracy.

 

 

KVALIFISERINGSSTIPENDIATER

For tiden ingen kvalifiseringsstipendiater

 

ALUMNI

(Tidligere PHD- og postdoktorstipendiater)