Politics of Fallibility: Isaiah Berlin, Karl Popper, and the future of liberal democracy

(12.02.08) I will in my dissertation describe Isaiah Berlin's and Karl Popper's left-liberal political thought and its foundations. I will employ their political thought as a basis for a critique of neoliberal political theories, and a defence of moderation, democracy and distributive justice

Dag Einar Thorsen


Publikasjoner:

Hovedoppgave /Cand. Philol. Thesis:
On Berlin's Liberal Pluralism -- An examination of the political theories of Sir Isaiah Berlin, concentrated around the problem of combining value pluralism and liberalism. Hovedoppgave i statsvitenskap, 2004.

Artikler i bøker /articles in books
Thorsen, Dag Einar.
Davies' J-kurve. I: Statsvitenskapelig leksikon. Universitetsforlaget 2007. ISBN 978-82-15-01197-4. s. 40-41, UiO

Thorsen, Dag Einar; Helland-Hansen, Kristian; Haug, Are Vegard; Midgaard, Knut.
Demokratiets muligheter i det nyliberale samfunn. I: Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet. Universitetsforlaget 2007. ISBN 978-82-15-01162-2. s. 49-68

Thorsen, Dag Einar; Lie, Amund.
Kva er nyliberalisme?. I: Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet. Universitetsforlaget 2007. ISBN 978-82-15-01162-2. s. 33-48

Artikler i tidsskrifter / articles in journals
Bratberg, Øivind; Thorsen, Dag Einar.
Å lese Førde på nytt. Klassekampen s. 28-29

Mønnesland, Svein; Thorsen, Dag Einar.
Folkemordenes svarte bok. NRK2 Nyhetshjulet [TV] 2008-03-10

Staalesen, Kjetil; Thorsen, Dag Einar.
Når krybben er full.... Dagens næringsliv s. 3-3

Thorsen, Dag Einar.
George Crowder (2004). Isaiah Berlin: Liberty and Pluralism.. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift;21 Side(r).(1) s. 90-94

Thorsen, Dag Einar.
Nyliberalisme. I: Statsvitenskapelig leksikon. Universitetsforlaget 2007. ISBN 978-82-15-01197-4. s. 186-186

Thorsen, Dag Einar; Lie, Amund.
Nyliberalisme i Noreg?. Dag og Tid s. 26


Dag Einar Thorsen

Cand. polit. (statsvitenskap),

Assosiert Stipendiat Etikkprogrammet 2006 - 2009

Adresse: Inst. for statsvitenskap
Postboks 1097 Blindern
0317 OSLO

Besøksadresse: Statsvitenskap
Eilert Sundts hus
7th floor
Moltke Moes vei 31
0851 OSLO , Rom: 937

Veiledere: Raino Malnes
Bernt Hagtvet

Telefon: +47-22855978

Faks: +47-22854411

Epost: d.e.thorsen@stv.uio.no

Tidligere stipend fra Etikkprogrammet: Nei