Om maktforholdet mellom politikk og journalistikk

(17.06.09) 6. mai 2009 fremstilte cand.polit. Kjersti Thorbjørnsrud seg for ph.d.-graden med avhandlingen Journalistenes valg. Produksjon - interaksjon – iscenesettelse. Møtet mellom journalistikk og politikk i en valgkamp med fokus på NRK Fjernsynets valgformater

Kjersti Thorbjørnsrud

Vi har sakset fra Det historisk-filosofiske fakultets presentasjon av avhandlingen:

Norske politikere er ekstremt tilgjengelige for journalister sammenlignet med politikere i andre land. De tilpasser seg i større grad journalistenes krav, og spiller heller på journalistenes kriterier enn å holde fast på egne premisser for hvordan politikk skal formidles til velgerne, hevder statsviter Kjersti Thorbjørnsrud i sin avhandling om politisk tv-journalistikk i en valgkamp.

Valgjournalistikken slik den utøves i primetime i NRK og TV2 er på sin side vanskelig å skille fra hverandre; fokus på høye seertall har gitt debattprogrammer der fokus er på å skape debatter med høy temperatur og kjendispolitikere i studio i begge kanaler.

Denne type formater, sammen med journalistenes kontroll over en sendetid og en tilgang til publikum som politikerne mener de er avhengige av, har gitt norske journalister en spesiell makt, forklarer Thorbjørnsrud. Mens kringkastere i mange land er underlagt strenge krav til balanse i sin valgdekning, har de norske tv-redaksjonene kunnet fokusere på et smalt utvalg politiske ledere med høy publikumsappell under de senere valgkamper.

Dette har både bidratt til at mindre partier får liten oppmerksomhet og at populære partiledere går kontinuerlig fra studio til studio.  Felles for alle, både små og store partier, er imidlertid at de strekker seg svært langt for å slippe til i studio, og at mange innrømmer at dette innebærer at de konstruerer konflikter for å komme på lufta.



Kjersti ThorbjØrnsrud

Doktorgradsstipendiat, Institutt for Medier og Kommunikasjon, Assosiert, Etikkprogrammet 2003 - 2008

Adresse: Postboks 1093 Blindern, 0317 OSLO
Besøksadresse: Mediefag
Forskningsparken II
Gaustadalléen 21
0349 OSLO

Telefon: +47-22850466

Epost: kjersti.thorbjornsrud@hf.uio.no